Starejší a prečo ÁNO

Starejší a prečo ÁNO 🙂

Organizácia svadobného dňa je činnosť náročná nielen z pohľadu financií, ale aj z pohľadu náročnosti zabezpečiť všetko potrebné aby deň vyšiel podľa predstáv. Ak už ste všetko zvládli a máte termín svadby, svadobné šaty, pozvánky na svadobný obrad a organizáciu hostiny samotnej, je určite na mieste aby samotný priebeh celej svadby mohol niekto organizačne usmerniť.

ÁNO, i to je jedna z funkcií “Starejšieho”. Okrem zábavy svadobných
hostí by mal byť “starejší” i šikovným komunikátorom samotnej organizácie svadobného dňa – od tzv. odobierky minimálne po polnočné začepčenie.

Ale ako je zvykom, starejší je i zabávač a preto v skratke zhrniem jeho aktivity v priebehu svadobného dňa:

ODOBIERKA

Odobierka - starejší spolu s ženíchom prídu „ vypýtať „ nastávajúcu nevestu od rodičov, zároveň požiadajú o svadobné požehnanie rodičov.

DOPROVOD

Starejší odprevadí budúcich mladomanželov k miestu konania svadobného obradu

PRIVÍTANIE

Privítanie v mieste konania svadobnej hostiny, svadobné zvyky s tým súvisiace

PRÍPITOK

Prípitok - starejší prednesie prípitok, tejto úlohy sa však môže zhostiť i svadobný otec, prípadne niekto iný

PRESTIERANIE

Prestieranie polievky - svadobný zvyk s krátkou rýmovačkou, ktorá je zároveň želaním hojnosti v rodine

TANEC

Prvý mladomanželský tanec - nasleduje rodičovský tanec a následne prvé mladomanželské tanečné kolo spolu so svadobčanmi

SÚŤAŽE

Starejší môže v priebehu hostiny v prestávkach zorganizovať rôzne svadobné hry, či súťaže. Tie však musia byť doplnkom na rozprúdenie zábavy nie “materskou škôlkou „

REJDOVÝ TANEC

Rejdový tanec / Vykrúcanka (môze byť po zčepčení ako prvý tanec s mladou pani / pánom)

ZAČEPČENIE

Polnočné začepčenie - toto môže na želanie urobiť i folklórny súbor

PRIVÍTANIE MANŽELOV

Privítanie manželov v svadobnej sále po prezlečení do večernej róby

SVADOBNÝ HARMONOGRAM (príklad)…