Tipy pre svadobný deň

Tipy pre svadobný deň:

1. Pripravte si svadobný harmonogram (vid príklad TU). Harmonogram si pripravte s časovou rezervou cca plus / mínus 15 minút. Vyhnete sa tak časovému stresu

2. Myslite na hostí a členov rodiny. V prípade oslavy narodenín či menín zaraďte tento bod do programu (výzva k tancu / prípitu a pod.)

3. Pripravte si svadobný playlist (v prípade, že nemáte kapelu či party DJa). Napíšte prípadne na papier, čo určite chcete a čo určite nie.

4. V prípade zahraničných hostí ich vopred oboznámte so svadobnými zvykmi ktoré budú na svadobnej hostine (po konzultácii so starejším)

5. Počas svadby je najdôležitejšia komunikácia. V prípade akejkoľvek zmeny programu, požiadavky na organizáciu sa porozprávajte so starejším alebo kapelou. Nie je nič horšie byť nepripravený.